TarievenTARIEVEN 2018


Structuur Prijzen Graven Vredehof 2018

 

duur

graf openen en  sluiten

grafhuur voor 20 jaar

Onderhoudsbijdrage aan begraafplaats voor deze 20 jaar

totale kosten van een graf

1e klasse

20 jaar

x1

x2

x3

= x1+x2+x3

2e klasse

20 jaar

y1

y2

y3

= y1+y2+y3

  

A. Vredehof: Tarieven 2018

 

Prijzen Graven Vredehof 2018

 

duur

Totaal enkel graf (€)

totaal dubbel graf (€)

1e klasse

20 jaar

2425

2525

2e klasse

20 jaar

2025

2125

 

Prijzen Bijzondere Graven Vredehof 2018

 

duur

Totaal (€)

Kindergraf 0 – 1 jaar

20 jaar

875

Kindergraf < 12 jaar

20 jaar

1075

Urnengraf (max 4 urnen)

10 jaar

975

 

 

Voor bijzettingen geldt:

 

graf openen en sluiten (€)

1e klasse jaar

460,-

2e klasse

460,-

Urn bijplaatsen in een bestaand graf

260,-

urn bijplaatsen in een urngraf

160,-


C.
Vredehof: Tarieven 2018 voor  leden van de protestantse gemeente

 

Prijzen Begravingen Vredehof voor leden Protestantse kerkelijke gemeente*

 

duur

totaal enkel graf (€)

totaal dubbel graf (€)

1e klasse

20 jaar

2275

2375

2e klasse

20 jaar

1875

1975

 

 

Prijzen Bijzondere Graven Vredehof 2018

 

duur

Totaal (€)

Kindergraf 0 – 1 jaar

20 jaar

zie hierboven onder B.

Kindergraf < 12 jaar

20 jaar

zie hierboven onder B.

Urnengraf (max 4 urnen)

10 jaar

zie hierboven onder B

 

 

Voor bijzettingen geldt:

 

graf openen en sluiten (€)

1e klasse jaar

zie hierboven onder B.

2e klasse

zie hierboven onder B.

Urn bijplaatsen in een bestaand graf

zie hierboven onder B.

urn bijplaatsen in een urngraf

zie hierboven onder B.

 

D. Toeslagen

Deze toeslagen gelden voor alle hierboven genoemde categorieën

 1. voor zaterdag (toeslag:  € 200,-)
 2. voor begravingen die langer duren dan 1 uur (tussen aankomst kist tot vertrek familie): toeslag 50,- per half uur
 3. recht tot het plaatsen van een grafmonument: €  280,-
 4. recht tot het plaatsen van een grafmonument bij een urnengraf (liggend): € 170,-
 5. recht tot het plaatsen van een grafmonument bij een urnengraf (rechtopstaand)  230,-

    

  E. Grafrechtverlengingen

  Grafrechten die gaan aflopen kunnen door de rechthebbende verlengd worden. Dit aspect kan gaan spelen op twee momenten:

  1. als het bestaande grafrecht verloopt
  2. als er een bijzetting plaatsvindt in een graf waarvan de nog resterende looptijd van het grafrecht kleiner is dan 10 jaar

  De kosten van grafrechtverlengingen zijn afhankelijk diverse factoren. Contact dient opgenomen te worden met de administratie van Vredehof. 

   

  F. Begrippenlijst

  *enkel graf: graf waarin één persoon kan worden begraven

  *dubbel graf: graf waarin twee personen boven elkaar kunnen worden begraven

  *graf eerste klas: dit zijn graven die direct liggen aan de hoofdpaden

  *graf tweede klas dit zijn graven die níet liggen aan de hoofdpaden maar aan alle zijpaden

  *graf maken en sluiten: dit zijn de werkzaamheden van het openen van een graf, en,  na de ter aardebestelling, het dichtmaken van het graf.

  *onderhoudsbijdrage: dit is de bijdrage aan het onderhouden van de begraafplaats (paden bomen etc.), dus níet het onderhoud aan individuele graven of grafmonumenten

  *bijzetting: dit is het plaatsen van een stoffelijk overschot in een graf waar al iemand is begraven

  *zaterdagtoeslag: dit zijn extra kosten die in rekening worden gebracht als de begraving op zaterdag plaatsvindt

  *tijdtoeslag: als een ceremonie bij een begraving langer dan één uur duurt wordt per half uur een toeslag in rekening gebracht

  *PGT: protestantse gemeente Tilburg. Gelet op de herkomst en geschiedenis  van deze begraafplaats krijgen actieve leden van de protestantse gemeente een reductie op de kosten

  *rechthebbende: degene die "de rechten” heeft op het graf. Voor de Stichting Vredehof is dat degene waarmee afspraken over bijzettingen, verlengingen e.d. worden gemaakt

  *grafrusttermijn: in Nederland geldt op basis van de wet op de lijkbezorging dat een stoffelijk overschot grafrust moet hebben van minimaal 10 jaar. Dit geldt dus ook voor bijzettingen

  * grafrechtverlenging: als de termijn verloopt van de duur van het grafrecht, kan het grafrecht op verzoek van de rechthebbende verlengd worden

   


Contact

Stichting Protestantse begraafplaats Vredehof Tilburg
Administratie
de heer A. Vrijhof
Mingersbergstraat 48
5045 EN Tilburg
T: 06-51599264

E-mail: administratie
Beheer begraafplaats
de heer H. Van Hest
T: 06-31 6987 92

E-mail: beheer