Nieuws

September 2023: een mooi artikel gelezen over een lijkkistenbouwer Radboud Spruit: 'handmade' kisten, fraai. Maar eigenlijk ook een bevestiging van wat Vredehof vindt: denk na over je afscheid, praat erover en zet zo nodig op papier wat je wilt, en niet wilt. Organiseer het: er kan meer dan je denkt.

Augustus 2023: weer opstarten wat in de pijplijn zat.

Juli 2023: vakantietijd voor bestuursleden en vrijwilligers.

Een  memorabele begrafenis op Vredehof: heel veel aandacht voor entourage en beleving, door muziek (zangeres, doedelzakspelers, trompet), toespraken, bloemen en bezoekers.

Juni 2023: een zeer droge maand. Ook nu voelen we ons genoodzaakt de slang ter hand te nemen, teneinde ons groenbestand in goede conditie te onderhouden. Zullen er nog klimaatontkenners zijn ?

Ook nog nieuwe vrijwilligers erbij. Fijn ! Die uitgestoken handen pakken we graag aan !

Deze maand weer een rondleiding op Vredehof. Zelfs meer mensen dan afgesproken, welnu, dan praat de rondleider wat harder. Geïnteresseerde mensen die zich verdiepen in het onderwerp. Fijn !

In het weekend van 17 en 18 juni Toffe Tuinen. Goed voorbereid. Veel bezoekers, al valt het niet goed te bepalen of de mensen komen vanwege Vaderdag of vanwege Toffe Tuinen. De kisten en draagbaar worden bekeken, het geopende lege graf trekt nieuwsgierigen, maar is voor sommigen ook sinister. De Strooituin ziet er kleurrijk uit. Daarom ook een compliment voor onze hovenier: de begraafplaats ziet er prima uit!

Ook nog een bestuursvergadering.

mei 2023: ons bestuurslid overlijdt. Niet onverwacht, wel met impact. Na een druk bezochte en sfeervolle begrafenis-bijeenkomst wordt hij begraven op Vredehof. Vlakbij 'zijn' boom.

Vredehof heeft zich aangemeld bij de 10e editie van Toffe Tuinen Tilburg. Een evenement op 17 en 18 juni waarbij ca 60 particuliere tuinen opengesteld worden voor het publiek. Vredehof doet mee omdat we met onze monumentale bomen en strooituin (voor as-verstrooing) ons betitelen als begrafenispark. Sfeervol, een intieme rustgevende plek in de drukke wereld, waarbij we graag nabestaanden en anderen in gelegenheid stellen afscheid te nemen van dierbaren. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Weer een vrijwilliger, via het bekende zwaan-kleef-aan principe binnengekomen. Fijn!

april 2023: een nat voorjaar. Goed voor bomen, struiken en heesters. En alle planten op de graven.

We zijn van origine een Protestantse Begraafplaats, al staan we open voor alle gezindten. Deze maand predikant Sietske Blok op bezoek, om over en weer kennis te maken. Goed.

Vredehof ligt nabij het waterwingebied Gilzerbaan. Ontvangen we al signalen van de verdroging ? Alle redenen om Brabant Water op bezoek te nodigen. Wat kunnen we doen om (verdere) verdroging tegen te gaan ? Opbouwend en constructief gesprek, maar nog geen echte oplossingen.

Eind april de tweede Bestuursvergadering van het jaar: altijd goed om de koppen bij elkaar te steken en beleid te ontwikkelen of te evalueren. Natuurlijk staan we ook stil bij ons ernstig zieke bestuurslid.

Onze zoektocht naar een nieuwe beheerder van de begraafplaats leidt tot een kandidaat. Eerste positieve gesprek daarover.

Een vrijwilliger meldt zich bij de begraafplaats. Passie en inhoudelijke kennis van groen wordt meegebracht. Fantastisch. Welkom !

maart 2023: een persoon heel dicht bij de begraafplaats betrokken, heeft zeer ernstige gezondheidsproblemen. We gaan een boom voor deze persoon planten. Dat gebaar past in de traditie dat bestuursleden en andere die verdiensten hebben (gehad) voor Vredehof een boom aangeboden We gaan de boom onthullen in aanwezigheid van familieleden. Een kleine intieme en emotierijke bijeenkomst waar, helaas, de betrokkene vanwege zijn achteruit hollende gezondheid niet bij kan zijn.

maart 2023: gelezen in het NRC Handelsblad van 3 maart: op het eiland Sainte Marie, bij het grotere eiland Madagascar, bestaat een Piratenbegraafplaats. Gelet op de historie en ligging van deze eilanden verklaarbaar, maar toch heel opmerkelijk..
Een persoon wiens ouders op de begraafplaats liggen wil graag een boom planten bij zijn ouders. De mogelijkheden worden bekeken, en het kan. Helaas, net het planxseizoen voorbij. In het najaar dan maar 

februari 2023: Er is een lezing- en rondleidings-programma gaande over de Rouw- en doodcultuur in Tilburg: deze en gene zijde. Programmamaker: Tamira Waszink. Vredehof doet ook mee, middels een rondleiding. Aanmelding van te voren vereist. Toch staan er op 18 februari véél meer mensen op de stoep: blij met de belangstelling, de groep moet eerder toegeroepen dan toegesproken worden door deze omvang. Wordt toch een leuke en leerzame rondleiding met een gemêleerd gezelschap. Dit gaan we herhalen, wetende dat er al mensen op de reservelijst staan.
Een particulier heeft een graf op Vredehof. En heeft ons het verzoek gedaan een boom te planten. Toevallig is er direct bíj het graf een mogelijkheid. Dus dat gaat gebeuren! Mooi.

januari 2023: afronding afspraken rondom groenonderhoud. Een medewerker biedt op termijn zijn ontslag aan, een bestuurslid heeft gezondheidsproblemen. Verdient natuurlijk allemaal meer dan serieuze aandacht.

december 2022: rondom Kerst en Oud &Nieuw weer veel bezoekers op Vredehof. Fijn. Wees welkom. Onderhandelen over de contracten van 2023, voor de hovenier en het graf delven. De door ons vastgestelde tarieven worden verstuurd naar de Uitvaartbedrijven. Met daarbij bericht wat er allemaal op Vredehof mogelijk is: verschillende typen graven, idem urnengraven, as-verstrooiingen.
 
oktober, november 2022: financieel-economisch gebeuren er gekke dingen in Nederland. Forse inflatie. Hoewel we als Vredehof (i.t.t. crematoria geen gas verbruiken........), dreigen er ook voor ons forse kostenstijgingen. Toch in deze onzekere tijden de grafprijsvoorstellen voor 2023 opstellen en bespreken. 

september 2022: het seizoen begint weer, ook de bestuursvergaderingen. Uitreiking van een certificaat door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). We staan er mooi op maar toch ook nog wel een paar verbeterpuntjes.

augustus 2022: op 4 augustus een rondleiding voor de Katholieke Bond van Ouderen (KBO). Leuk bezoek, geïnteresseerd, ontspannen. Duurt langer vanwege vele serieuze vragen. Een zwaar onderwerp in een lichte setting. 

juli 2022: opnieuw een warme mooie droge zomer. Steeds meer zitmogelijkheden op Vredehof: even genieten in een groene oase, mijmeren, lachen, een traantje wegpinken, een glas heffen op een overledene, het mag en kan allemaal.

juni 2022: Toffe Tuinen vindt plaats. Rijdende baar, urnen, grafkeldertje, 2 lijkkisten, een geopend graf, veel wordt zichtbaar voor de bezoekers. Veel mensen op Vredehof, onder een lekker zonnig gesternte. Valt wel samen met Vaderdag, dat is ook altijd een reden voor meer bezoekers op Vredehof. Even als Moederdag natuurlijk.
  
mei 2022: kontakten met KBO, over rondleiding op Vredehof.

maart, april 2022: lekker, weer voorjaar. Toch ook nog steeds oversterfte, ten gevolge van corona ?

februari 2022: inval in de Oekraïne. Triest.  Einde aan vrede.   Vredehof besluit mee te doen aan Toffe Tuinen Tilburg, een evenement in juni dat nadruk legt op mooi groen en klimaatbestendigheid. 18 Februari: storm Eunice raast over Nederland, dus ook over Vredehof. Bomen omver gewaaid, instabiel geworden. Bestuursleden en hovenier (Hulde!) snel ter plekke om de situatie eerst veilig te maken voor bezoekers. Dus rood-witte linten. Daarna veel zagen, takelen, vegen. En natuurlijk vele €€€.

januari 2022
: overeenstemming bereikt met onze hovenier over de te hanteren prijzen in 2022. M.n. het onderhoud van al het groen is duur. En ook het verwijderen van vergaan groen (lees: de blaadjes in de herfst) kost vele uren en daarom veel geld. 

december 2021: jaarafsluiting in mineur, weer alles helaas in corona-lockdown. We zijn in de voorbereiding om het groen- en restafval te gaan scheiden. Spannend: gaan de bezoekers dat ook goed doen ?

november 2021
: in bestuur begraaf-prijzen voor 2022 vastgesteld.
We koersen aan op meer begravingen dan vorige jaar. Corona-effect ? In ieder geval naderen we weer een nieuwe piek ten aanzien van corona-besmettingen.

oktober 2021
: moeder van een bestuuurslid van Vredehof overlijdt. Op 96-jarige leeftijd. Wordt bijgezet in het graf van haar man op Vredehof.
Nu wel weer onder restricties van corona.
Bestuurslid dat ernstige gezondheidsproblemen had, weer een het re-integreren. Snel. Maar bovenal: fijn.
Schoonvader van ander bestuurslid, niet in Brabant, overleden. 

augustus 2021
Corona op zijn retour ? Er kan weer veel, ook op de begraafplaats. Want zeker op een begraafplaats wil je troosten, ook door fysieke dicht bij elkaar de zijn
Toch ook sterke perioden van droogte, zeker voor de nieuw aangelegde strooituin. Toch maar (kunstmatig) watergeven

juni 2021: de beheerder krijgt reactie op de aangelegde strooituin. En bijna allemaal positieve. Zijn we blij mee

april 2021
: aanleg strooituin. Mooi om te zien. Een bestuurlid kampt met ernstige gezondheidsproblemen. Geen corona, Leidt tot een grote ingrijpende operatie. Sterkte !

maart 2021
: corona in Nederland. Wat gaat dat betekenen ? 

februari 2021
: behoorlijk sneeuwval, ook op Vredehof. Mooie foto's gemaakt

januari 2021: looppoort met elektrische bediening hapert af en toe. Vervelend voor de bezoekers. Al naar gekeken, oorzaak is nog niet helder. Snel repareren is het devies. 
Na overleg met het bestuur heeft een nabestaande een (mooi) teakhouten bankje geplaatst. Prima initiatief.
Ook het verstrooien van as is nu mogelijk !
Andersoortige graven erbij gekregen: familiegraven , dus 2 breed en twee diep. Ook bijzondere urnengraven erbij. Bijzonder? Deze zijn wat groter dan de reguliere urnengraven

december 2020
: gezien dat Brabant Water een nieuwe vergunning heeft voor het onttrekken van (meer) grondwater. Wat betekent dat voor de grondwaterstand en de vitaliteit van het groen op de begraafplaats ?
Traditioneel rondom Kerst weer veel bezoekers op de begraafplaats. Welkom! De poort is een aantal dagen opengesteld, om dat Welkom! ook tastbaar te maken.

november 2020: harde wind. Dus veel bladeren op de grond. En ook her en der dode takken. De hovenier kan weer aan het werk.
In de bestuursvergadering gesproken over de prijzen voor 2021.

september 2020: gelezen dat er in Groot Brittannie zogenaamde Coffin Clubs bestaan (www.coffinclub.co.uk). Deze clubs streven naar zelfgemaakte lijkkisten: meer op de figuurlijke maat gemaakt voor de overledene, het maken is ook een soort rouwverwerking en de lijkkisten zouden goedkoper zijn.

augustus 2020
: ook het bestuur vreest het gebrek aan regenwater en de lage grondwaterstanden. De verandering van het  klimaat wordt steeds meer voelbaar. Daarom wordt er her en der fors water gegeven aan waardevol groen.
Bestuursvergadering. Ook op de agenda een sterkte-zwakte analyse van de begraafplaats. Waar zijn we goed in, waar kunnen zaken verbeterd en/of aangevuld worden. Ook de reactie van bezoekers zijn welkom via ons mailadres.
  
juli 2020: de maanden mei en juni zijn grotendeels zonnig en droog. Mede daarom veel bezoekers op Vredehof, die planten en bloemen op de graven van het nodige vocht voorzien. Fijn ! Komt goed uit dat de kranen op de begraafplaats zijn opgewaardeerd.
In de NRC een mooi artikel over tuinbankjes en de sfeer die ze kunnen uitstralen. Past precies in de activiteit die namens het bestuur is uitgevoerd: het weer als nieuw maken van teakhouten bankjes. Ziet er fraai uit.

juni 2020: het bestuur kan, natuurlijk onder de beroemde 1,50-meter maatregel c.a., weer bijeenkomen. Op 2 juni weer diverse zaken besproken en besloten. 

mei 2020:
Nieuwsartikel in het NRC Handelsblad over hoe Nederland ontspant in Coronatijd. Dan kun je ook graven verzorgen. Het bestuur constateert ook dat dat op Vredehof in deze periode met mooi weer ook veel wordt gedaan. Fijn !
Op Vredehof wordt bestrating aangelegd.
Een delegatie van het bestuur gaat in gesprek met een islamitische stichting. Het is goed elkaars wijze van begraven te kennen. Verdere samenwerking zit er niet in i.v.m. een aantal ruimtelijk-technische aspecten.
De gebruikelijke dodenherdenking bij de Oorlogsgraven gaat helaas niet door, vanwege de Coronaproblematiek. Het is goed om te zien dat er toch op een bescheidener wijze aandacht gegeven wordt aan oud-strijders.
Jan Schut, oud-voorzitter van Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV), overlijdt en wordt begraven op Vredehof. Door een erehaag van Vliegeniers wordt hem uitgeleide gedaan, met de laag overvliegend historisch vliegtuig.
Onder onze paraplu op de begraafplaats wordt een herdenkingsbijeenkomst belegd. Hoe een simpel idee een fraai en stemmige bijeenkomst kan opleveren !  

april 2020: Corona krijgt de hele samenleving in zijn greep. Ook op Vredehof worden overledenen ten gevolge van het virus ter aarde besteld. Vredehof maakt kennis met een islamitische stichting, een verkenning m.b.t. samenwerking wordt opgestart.

maart 2020
: ook Vredehof heeft last van de uitbraak van het coronavirus: een bestuurvergadering wordt afgelast. Maar erger, voorschriften m.b.t. het doen laten uitvoeren van begrafenissen worden uitgevaardigd, die natuurlijk worden nagevolgd. Zeer vervelend  voor nabestaanden bij begrafenissen en urn bijzettingen. 

maart 2020
:  na het verkrijgen van een kapvergunning worden de drie bomen met hoogwerkers over huizen getild en afgevoerd. Een forse klus die de ingeschakelde bedrijven Van Amelsfoort en Weijtmans met verve klaren. Met dank voor enkele omwonenden die deze activiteiten faciliteerden.

februari 2020: al eerder heeft het bestuur besloten een drietal zeer grote bomen (> 20 m.) te willen kappen, waarvan  twee aan de zuidzijde van de begraafplaats. Deze bomen zijn zeer groot maar worden  gevaarlijk, zo heeft onderzoek uitgewezen. Tevens hebben bewoners aan de Grevelingen er last van. De derde boom staat bij de centrale ingang van de begraafplaats. Dit is een rode beuk die al nagenoeg dood is.

januari 2020
: het bestuur besluit weer enkele paden te verharden: dat verhoogt het loopcomfort in regenachtige tijden

december 2019: vrijwilligers en enkele relaties krijgen als dank een kerstattentie van het stichtingsbestuur. Ook wordt de begroting van 2020 vastgesteld.

november en december 2019: begroting  2020 vastgesteld

november 2019: grafprijsvoorstellen voor 2020 opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Daartoe vergelijking gezocht met andere steden en of begraafplaatsen en hun prijzen. Ze zullen onder de aandacht worden gebracht van de uitvaartondernemingen die het meest actief zijn op Vredehof. 

oktober 2019: ook Vredehof wil verduurzamen. ondermeer door grafmonumenten te (laten) hergebruiken. Het bestuur buigt zich over de aspecten die daarbij een rol spelen

6 oktober 2019: kapvergunning aangevraagd voor 3 bomen die dood zijn en/of minder stabiel gaan worden

najaar 2019 we organiseren graag een lichtjesavond. Vrijwilligers: meldt u

zomer 2019: weer een hele droge zomer wat gaat dat betekenen voor het groen op de begraafplaats ?

10 mei 2019: publicatie rondleidingsprogramma weekend van de begraafplaats:

Begraafplaats Vredehof doet mee aan het Weekend van de Begraafplaats

 

 

 

PROGRAMMA

 

datum

tijd (uur)

wat

door

zaterdag 25 mei

16.00

bomen- en gravenrondleiding

Stichting Stadsbomen & Stichting Vredehof

zondag 26 mei

14.00

bomen- & gravenrondleiding

 

Stichting Stadsbomen + Stichting Vredehof

  

Van 24 tot 26 mei vindt het "Weekend van de begraafplaats” plaats. Thema van dit jaar: "Een plek vol Verhalen”.

 

Het is een initiatief van de ASCE (Association of Significant Cemeteries).  De Landelijke organisatie van Begraafplaatsen (LOB), Stichting Terebinth en de Branche Vereniging Ondernemers Begraagfplaatsbeheer ((BVOB) faciliteren dit initiatief

 

De protestantse stichting Vredehof, die de begraafplaats aan de Gilzerbaan 98 exploiteert, doet hieraan mee. De begraafplaats Vredehof, die ruim 80 jaar oud is, kent veel monumentale bomen, en is een verborgen intieme tuin tussen de wijken Zorgvlied en De Blaak. Tevens liggen er bekende Tilburgers begraven en zijn er bijzondere grafmonumenten te zien.

 

Dit houdt in dat deze stichting, samen met de stichting Stadsbomen Tilburg, een aantal rondleiding met verhalen verzorgt. Tijdens deze rondleidingen zal er verteld worden over   begraven, rituelen bij begravingen, gebruiken van vroeger en nu, wet op de lijkbezorging etc.. Tevens zal een vertegenwoordiger van de Stichting Stadsbomen Tilburg uitleg geven over de aanwezige monumentale bomen op en voor de begraafplaats..

 

Deelname aan de rondleidingen, die ca. 1,5 uur duren, is gratis. U hoeft zich niet van te voren aan te melden. U vindt het programma ook op de site van de begraafplaats: www.vredehof –tilburg.nl


4 mei 2019: dodenherdenking bij de "buren" onder leiding van de Bond van Wapenbroeders. Loco-burgemeester Berend de Vries houdt een toespraak. Tevens een overdenking van aalmoezenier mevrouw Sanneke Brouwers. Veel oud-strijders, kinderen van de basisschool De Borne uit de Blaak.  Sfeervol. Afgesloten met "The Last Post" en het Wilhelmus.  

april 2019: contact met de Bond van Wapenbroeders: over de dodenherdenking van 4 mei a.s.

22 maart 2019: boom onthult voor en met Meeuwis Geleijns. Ook een soort reünie van mensen die in het verleden veel gedaan hebben voor Vredehof. Ook die hebben een boom gekregen (Lobbezo, Schleiffert). Tevens met alle bestuurders een schouw gehouden m.b.t. het groen.

maart 2019: opgegeven voor het weekend van de begraafplaats.

december  2018: contract voor 2019 afgesloten met onze hovenier, Van Amelsvoort uit Goirle.

december 2018: goede bestuursvergadering. De nieuwe tarieven voor 2019 doorgesproken en geaccordeerd. Idem begroting. Ook weer contract met de hovenier afgesloten voor 2019.

november 2018: plotseling staan er twee acacia's op het punt om om te vallen. Meteen actie: noodkap, na telefonische melding aan de gemeente Tilburg. Nadien kapvergunning aangevraagd, en verkregen. 

november 2018: schouw gehouden en aan bestuur voorgelegd.

september 2019: nagenoeg alle taxussen op de begraafplaats dood gegaan door de taxusmot. Ontsierend. Kost geld. 

september 2019: nieuwe beheerder (Van Hest) in dienst getreden. Fijn.

augustus 2018: bestuurslid Geleijns kondigt zijn vertrek aan.

augustus 2018: gesprek met onze hovenier: we constateren dat een van de grote rode beuken aan weerszijden van de oprijlaan een matige conditie heeft.

zomer 2018: lange periode mooi en droog weer. Wat gaat dit betekenen voor de beplanting op Vredehof ?

juni 2018: lekker uitje gehad met het bestuur.

voorjaar 2018: mooi weer. Fijn om zo'n begraafplaats te zien

januari 2018: forse storm. Schade op de begraafplaats, maar ook forse schade bij de buren. Pffff…….


januari 2018: boom"report" van onze deskundige hovenier. Er zijn een paar bomen waaraan de nodige aandacht gegeven moet worden. Besproken in de eerste bestuursvergadering van 2018.

januari 2018: al onze bomen krijgen de eerste januaristorm voor hun kiezen. Geen boom omgewaaid, natuurlijk wel her en der dood hout naar beneden gekomen.

december 2017: de tarieven voor 2018 vastgesteld in het bestuur: gemiddeld ongeveer 2% stijging.

november 2017: onze collega's van de parochie 't Heike (Noordhoekring) hebben een lichtjestocht op de begraafplaats. Sfeerrijk, goed georganiseerd ! Complimenten.
 
november 2017: bestuursvergadering. Op agenda onder andere de tarieven voor 2018, en de begroting voor 2018

oktober 2017: het bestuur houdt, met de hovenier, een schouw. Waar zitten er nog open eindjes in het onderhoud, waar kunnen nog zaken verbeterd worden.

oktober 2017: de bladeren gaan weer vallen. Veel werk voor onze hovenier met zijn bladblazer en bladzuiger, die natuurlijk probeert alle gedichtjes, foto's, bloemen te ontzien.

september 2017: een onderwijsinstituut benaderd om al onze mooi bomen in beeld te brengen. Lijkt een mooie stageopdracht.

juli 2017: gelezen in de krant: een familie staat voor de rechter. De ene zijde van de familie vindt dat de overledene begraven moet worden, de andere zijde vindt cremeren.

juni 2017: het lijkt er op dat onze buren, de gemeente Tilburg, onderhoud gaat plegen aan haar gedeelte van de begraafplaats

mei 2017: natuurlijk ook bij onze buren (Stichting Oorlogsslachtoffers) weer Dodenherdenking van de 2e wereldoorlog.

april 2017: de werkzaamheden van de stratenmakers zijn afgerond. Prima !

 maart 2017: weer wat looppaden bestraat: fijn voor de bezoekers van de begraafplaats

februari 2017: een paar forse winterstormen zorgen voor veel vallend hout.

januari 2017: AMC te Amsterdam krijgt toestemming  om een aantal  lichamen die ter beschikking van de wetenschap zijn gesteld te begraven op eigen terrein. Het doel is om onderzoek te doen naar het ontbinden van lichamen.Contact

Stichting Protestantse begraafplaats Vredehof Tilburg
Administratie
de heer A. Vrijhof
Mingersbergstraat 48
5045 EN Tilburg
T: 06-51599264

E-mail: administratie
Beheer begraafplaats
de heer H. van Rosmalen
T: 06-31698792

E-mail: beheer