Tarieven 2022

  

 Vredehof: Tarieven Begravingen 2022

  

1.     Prijzen Graven Vredehof 2022 (incl. het recht tot het plaatsen van een grafmonument):

 

 

 

Totaal enkel graf

Totaal dubbel graf

duur van het grafrecht

Algemeen

lid PKN

Algemeen

lid PKN

Buitencategoriegraven

20 jaar

€ 3.300

€ 3.200

€ 3.400

€ 3.300

1e klasse

20 jaar

€ 3.000

€ 2.850

€ 3.100

€ 2.950

2e klasse

20 jaar

€ 2.600

€ 2.400

€ 2.700

€ 2.500

Familiegraven

20 jaar

--

--

€ 5.400

€ 4.900

 

 

 

2.     Prijzen Bijzondere Graven Vredehof 2022 (incl. het recht tot het plaatsen van een grafmonument):

 

 

 

Totaal

duur

Algemeen

lid PKN

Kindergraf 0 – 1 jaar

20 jaar

€ 1.350

€ 1.250

Kindergraf < 12 jaar

20 jaar

€ 1.600

€ 1.500

Urnengraf (max 4 urnen)

10 jaar

€ 1.450

€ 1.360

Bijzonder urnengraf (max 4 urnen)

10 jaar

€ 1.750

€ 1.650

 

 

 

3.     Bijzettingen

Voor bijzettingen gelden geen standaardtarieven i.v.m. de resterende looptijd van het oorspronkelijke grafrecht.

1.      In het algemeen geldt dat bij een bijzetting in een graf wat nog een looptijd heeft van meer dan 10 jaar er geen grafrecht verschuldigd is.

2.      Als het lopende grafrecht een resterende tijdsduur heeft van minder dan 10 jaar, kan er alleen bijzetting plaatsvinden als het recht verlengd wordt. Het recht wordt dan zodanig lang verlengd dat het bij te zetten stoffelijk overschot een grafrust heeft van 10 jaar. De verlengingskosten bedragen per jaar dan eentwintigste van de grafkosten die voor dit graf gelden maal het aantal jaren dat het grafrecht verlengd moet worden.

 

In beide bovenstaande gevallen geldt aanvullend dat de kosten van het openmaken en dichtmaken van het graf voldaan dienen te worden.

 

Per situatie wordt een berekening gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie van de begraafplaats Vredehof. Uw kunt hieronder onder Begrippenlijst ook een rekenvoorbeeld aantreffen.  

 

 

4       Toeslagen

 Deze toeslagen gelden voor alle hierboven genoemde categorieën

 * voor een begrafenis op zaterdag (toeslag:  € 250,-)

*  voor begravingen die langer duren dan 1 uur (tussen afgesproken aankomst kist tot vertrek familie): toeslag 75,- per half uur

 

  

5.     Verlenging grafrecht bij verlopen van bestaand recht:

 

 

verlenging met 10 jaar

verlenging met 5 jaar

 

Algemeen

 lid PKN

Algemeen

lid PKN

1e klasse

€ 1.200

€ 1.100

€ 600

€ 550

2e klasse

€ 1000

€ 900

€ 500

€ 450

urngraf

€ 880

€ 750

€ 440

€ 375

kindgraf

€ 600

€ 500

 

 

 

 

 

6.     Asbestemming

 

€ op werkdagen

€ op zaterdag

 

As verstrooiing in aanwezigheid nabestaanden

75,--

100

 

As verstrooiing zonder aanwezigheid nabestaanden

37,50

50

 

Gedenkplaat

nog niet bekend

nog niet bekend

blijft 3 jaar hangen

 

 

Begrippenlijst

 * enkel graf: graf waarin één persoon kan worden begraven

 * dubbel graf: graf waarin twee personen boven elkaar kunnen worden begraven

 * buitencategoriegraf: dit zijn graven die direct liggen aan de beukenlaan en de drie halve-cirkelrijen die aan de zuidzijde van de paraplu liggen (zie bijbehorende kaart)

* graf eerste klas: dit zijn graven die direct liggen aan de hoofdpaden

 *graf tweede klas: dit zijn graven die níet liggen aan de hoofdpaden maar aan alle zijpaden

* familiegraf: dit zijn graven die twee graven breed zijn en waarin twee diep begraven wordt. Hierin kunnen dus 4 stoffelijke overschotten n hun laatste rustplaats vinden. Deze familiegraven kunnen, voor zover beschikbaar, uitgegeven worden in alle zones (dus buitencategoriegraven, eerste klas, tweede klas)

 *graf openen en sluiten: dit zijn de werkzaamheden van het openen van een graf, en,  na de ter aardebestelling, het dichtmaken van het graf.

 *onderhoudsbijdrage: dit is de bijdrage aan het onderhouden van de begraafplaats (paden bomen etc.), dus níet het onderhoud aan individuele graven of grafmonumenten

 *bijzetting: dit is het plaatsen van een stoffelijk overschot in een graf waar al iemand (vaak een familielid) is begraven

 *zaterdagtoeslag: dit zijn extra kosten die in rekening worden gebracht als de begraving op zaterdag plaatsvindt

 *tijdtoeslag: als een ceremonie bij een begraving langer dan één uur duurt wordt per half uur een toeslag in rekening gebracht

 *PKN: Protestantse Gemeente Tilburg. Gelet op de herkomst en geschiedenis  van deze begraafplaats krijgen actieve leden van de protestantse gemeente een reductie op de kosten

 *rechthebbende: degene die "de rechten” heeft op het graf. Voor de Stichting Vredehof is dat degene waarmee afspraken over bijzettingen, verlengingen, ruimingen e.d. worden gemaakt

 *grafrusttermijn: in Nederland geldt op basis van de wet op de lijkbezorging dat een stoffelijk overschot grafrust moet hebben van minimaal 10 jaar. Dit geldt dus ook voor bijzettingen

 * grafrechtverlenging: als de termijn verloopt van de duur van het grafrecht, kan het grafrecht op verzoek van de rechthebbende verlengd worden

* urnengraf een graf met een keldertje waarin maximaal 4 urnen kunnen worden geplaats, met daarop een grafmonument van maximaal 50 x 50 x 50 cm

* bijzonder urnengraf een graf met een keldertje waarin maximaal 4 urnen kunnen worden geplaatst met daarop een grafmonument van maximaal 80 x 80 x 80 cm

* rekenvoorbeeld bijzetting   Een graf is in 2005 uitgegeven, en loopt derhalve tot 2025. In 2018 vindt er een bijzetting plaats. Om dit stoffelijk overschot de wettelijk vereiste grafrusttermijn te geven van 10 jaar moet het grafrecht verlengd worden van 2025 tot 2028. Derhalve moet het grafrecht 3 jaar verlengd worden. Stel dat het grafrecht in 2018 € 2000,- zou kosten (hetgeen € 2000/20= € 100,-jaar is, dient er 3x € 100,- = € 300,- bijbetaald te worden.   

Contact

Stichting Protestantse begraafplaats Vredehof Tilburg
Administratie
de heer A. Vrijhof
Mingersbergstraat 48
5045 EN Tilburg
T: 06-51599264

E-mail: administratie
Beheer begraafplaats
de heer H. Van Hest
T: 06-31 6987 92

E-mail: beheer