Tarieven

 

Vredehof: Tarieven Begravingen 2020

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen Graven Vredehof 2020 (incl. het recht tot het plaatsen van een grafmonument):

 

 

 

 

 

Totaal enkel graf

Totaal dubbel graf

duur

Algemeen

lid PKN

Algemeen

lid PKN

1e klasse

20 jaar

€ 2.800

€ 2.650

€ 2.900

€ 2.750

2e klasse

20 jaar

€ 2.400

€ 2.230

€ 2.500

€ 2.330

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen Bijzondere Graven Vredehof 2020(incl. het recht tot het plaatsen van een grafmonument):

 

 

 

 

 

Totaal

duur

Algemeen

lid PKN

Kindergraf 0 – 1 jaar

20 jaar

€ 1.180

€ 1.180

Kindergraf < 12 jaar

20 jaar

€ 1.390

€ 1.390

Urnengraf (max 4 urnen)

10 jaar

€ 1.280

€ 1.280

 

 

 

 

 

 

 

Voor bijzettingen gelden geen standaardtarieven i.v.m. de resterende looptijd van het oorspronkelijke grafrecht. Per situatie wordt een berekening gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie van de begraafplaats Vredehof

 

 

 

 

 

 

 

Toeslagen

 

 

 

Deze toeslagen gelden voor alle hierboven genoemde categorieën

 

 * voor zaterdag (toeslag:  € 230,-)

 

*  voor begravingen die langer duren dan 1 uur (tussen afgesproken aankomst kist tot vertrek familie): toeslag 65,- per half uur

 

 

 

  

 

Verlenging grafrecht bij verlopen van bestaand recht:

 

 

 

 

verlenging met 10 jaar

verlenging met 5 jaar

 

Algemeen

 lid PKN

Algemeen

lid PKN

1e klasse

€ 1.080

€ 980

€ 530

€ 490

2e klasse

€ 830

€ 780

€ 415

€ 390

urngraf

€ 830

€ 730

€ 415

€ 365

kindgraf

€ 570

€ 500

 

 

 

 

 

Begrippenlijst

 

 

 

*enkel graf: graf waarin één persoon kan worden begraven

 

 dubbel graf: graf waarin twee personen boven elkaar kunnen worden begraven

 

 *graf eerste klas: dit zijn graven die direct liggen aan de hoofdpaden

 

 *graf tweede klas dit zijn graven die níet liggen aan de hoofdpaden maar aan alle zijpaden

 

 *graf maken en sluiten: dit zijn de werkzaamheden van het openen van een graf, en,  na de ter aardebestelling, het dichtmaken van het graf.

 

 *onderhoudsbijdrage: dit is de bijdrage aan het onderhouden van de begraafplaats (paden bomen etc.), dus níet het onderhoud aan individuele graven of grafmonumenten

 

 *bijzetting: dit is het plaatsen van een stoffelijk overschot in een graf waar al iemand is begraven

 

 *zaterdagtoeslag: dit zijn extra kosten die in rekening worden gebracht als de begraving op zaterdag plaatsvindt

 

 *tijdtoeslag: als een ceremonie bij een begraving langer dan één uur duurt wordt per half uur een toeslag in rekening gebracht

 

 *PKN: protestantse gemeente Tilburg. Gelet op de herkomst en geschiedenis van deze begraafplaats krijgen actieve leden van de protestantse gemeente een reductie op de kosten

 

 *rechthebbende: degene die "de rechten” heeft op het graf. Voor de Stichting Vredehof is dat degene waarmee afspraken over bijzettingen, verlengingen e.d. worden gemaakt

 

 *grafrusttermijn: in Nederland geldt op basis van de wet op de lijkbezorging dat een stoffelijk overschot grafrust moet hebben van minimaal 10 jaar. Dit geldt dus ook voor bijzettingen

 

 * grafrechtverlenging: als de termijn verloopt van de duur van het grafrecht, kan het grafrecht op verzoek van de rechthebbende verlengd worden

Contact

Stichting Protestantse begraafplaats Vredehof Tilburg
Administratie
de heer A. Vrijhof
Mingersbergstraat 48
5045 EN Tilburg
T: 06-51599264

E-mail: administratie
Beheer begraafplaats
de heer H. Van Hest
T: 06-31 6987 92

E-mail: beheer